"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yahudilik

Yahudilik, ilk İbrani olarak da Hz. İbrahim’i kabul ederler. Hz. Musa’ya ve Tevrat’a da inanırlar. Bu dine mensup olan kişilere Yahudi denir. Yahudilik bir devlet inacını temsil etmez. Kutsal kitap olarak ise Tevrat’ı kabul etmişlerdir. Yahudi Kutsal Kitabına ibranice de “Tanah” denir. Tanah yani Tevrat 3 bölümden oluşur. Bunlar Tora, Neviim ve Ketuvimdir.

Burada yazan her şeye sonuna kadar bağlıdırlar. Dinin M.Ö 2000’li yıllarda Hz. İbrahim ile doğduğu da kabul gören gerçekler arasındadır. Yahudilik tek tanrılı bir dindir bu sebep ile monoteisttir. Yahudilik’te tanrının ismini boş yere kullanmak yasaktır. Tanrının ismi Yehova dır ve yani tanırının 4 harfli ismi olan “YHVH” şeklinde yazılır. Dua ederken yada tanah okurken her zaman Adonay şeklinde telafuz edilir. Asla yazıldığı gibi okunmaz ve sıradan konuşmalarda isim anlamına gelen “Aşem” sözcüğü kullanılır.

Hz.Musa Yahudilik
Hz.Musa Denizi ikiye bölüyor ve o mucize yaşanıyor.

Bu dini temsil eden kişilere ise “Haham” denmektedir. Hahamlar dinde saygın kişilerdir.

Yahudilik dini bayramları şunlardır

Roş Aşana, Tsom Gedalya, Yom Kipur, Sukot, Hanuka, Asara Betevet Orucu, Tu Bişvat, Taanit Ester, Purim, Taanit Behorot, Pesah, Lag Baomer, Şavuot, Şiva Asar Betamuz, Tişa Beav’dır.

Purim Bayramı
Purim Bayramı kutlayan insanlar.

Günümüze kadar 5 mezhebe ayrılmışlar ve şuanda bu mezhepler içerisinde varlıklarını devam ettirmektedirler. Bunlar: Ortodoks, Muhafazakar, Reformcu, Yeniden yapılandırıcı ve Hümanist olarak adlandırılır. Dinin en ileri savunucusu elbette ki İsrail olarak göze çarpmaktadır. Tüm dünyaya yayılmak ana amaçları arasında bulunur.

Dinde öne çıkan bazı yasaklar

1)  Avcı kuşlar veya leş ile beslenenleri yemek yasaktır.
2) Pulu olmayan ve yüzgeci bulunan her şeyi yemek yasaktır.
3) Yenilebilecek hayvanlarda belirli kurallara göre kesilmektedir.

Başka dine mensup kişilerle evlenmek yasaktır. Bu halk içinde hoş karşılanmaz ve yapılması kesinlikle yasaktır. Yahudiler için en kutsal gün cumartesidir. Bu günü dinleri için ayırırlar ve sadece ibadet ederler. Sinagog olarak kabul edilen ibadet yerleri dışında aynı zamanda evlerinde de ibadet edebilirler.

Sinagog
Sinagog İçinde İbadet eden insanlar.

Aile içerisinde dürüstlük son derece önemlidir. Bunun yanı sıra en önemli konu ailesel saflık olarak lanse edilir. Evlenerek insanların ruhlarının kalan yarısının birleştiği kabul edilir.En kutsal yerleri ise Kudüs’tür Yani diğer ismi ile Yeruşalayim‘dir. Bunun yanı sıra El Halil, Tiberya ve Safed’de kutsal olmasada önemli olarak kabul edilir.

Kudüs
Yahudiler ve diğer Semavi Dinler için Önemli olan Kudüs.

Yahudilik de defin işlemleri

Yahudi bir kişi öldükten sonra bazı aşamalardan geçer bu aşamalar ölen kişinin haberini alan ailesinden başlar ve şu şekilde devam eder.

1)Ölen kişinin haberini aladıktan sonra : Kişi, bazı geleneklerde giysisinden bir parça koparır, Ortodoks erkekler göğsünün sol kısmından klapları keser Ortodoks olmayanlar ise kravatlarından bir parça keserler veya yırtılmış bir siyah kurdeleyi düğmesine asarlar.

2)Hevra Kadişa : Bu kişiler genelde gönüllü kişilerden oluşur.Bu kişilerin görevi merhumu ayinsel şekilde yıkamak ve kefene koymaktır.

3)Beden Hazırlanması(Tahara) : Beden hazırlanması 3 aşamadan oluşur bunlar, Yıkama(rehitsa), Arınma(tahara) ve Kuşanma(yelbaşa) dır. Tahara genel bir terimdir.

4)Yahudi cenazelerinde ölü toprağa gömülür yakılmak dinen doğru değildir. Cenaze mezar başında yapılır bazen ise evde ve sinagoglarda yapıldığı olur. Ölen kişi gömülene kadar başında durulur ve buna Levaya denir. Levaya’nın kelime anlamı eşliktir İbranicede ise birleşme ve bağlanma anlamı vardır.

5)Bundan sonra süreç: Cenaze defin işlerinden sonra ölen kişinin ailesinde yas tutma başlar, bu yas tutmanın belli başlı kuralları vardır.

Yahudi Cenazesi
Yahudi Cenazesine Katılan insanlar Levaya görevini yerine getiriyor.

Bu dine göre insanlar öldükten sonra “Şeol” denilen yere giderler. Şeol’un kelime anlamı ise ölüler diyarıdır. Dinde Hz. Musa döneminde ahrete çok önem verildiğine inanıldığından dolayı kitaplarında öldükten sonrasına dair pek çok şey bulunmaması en büyük eksik olarak görülmektedir. Günümüzde ise Musevi olanların sayısı çok yavaş artan dinler arasındadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir