"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa (Arapça: المسجد الأقصى), Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılan yapı. Rivayetlere göre Müslümanlar Hicretin birinci yılında (M. 622), Medine’de, yaklaşık 16 ay boyunca Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılmış ve burayı kıble olarak kabul etmişlerdir.

Yapı Kudüs’ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde, Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alandadır. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbet-üs-Sahra’nın da üzerine kurulduğu kutsal kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir.

Mescid-i Aksâ’nın yerinin tespiti ve planlanması Hz. Dâvûd ile başlar. Ancak Allah mâbedin Hz. Süleyman tarafından yapılacağını bildirir. Bunun üzerine Dâvûd, oğlu Süleyman’a durumu anlatıp mâbedi inşa etmesini emreder ve mâbed yapımıyla ilgili bütün malzemeleri ve elemanları ona teslim eder. Mâbed için gerekli taş ve kereste Lübnan dağlarından karşılanmış, Sûr Kralı Hiram bunları Hz. Süleyman’ın yolladığı işçilere ve kendi adamlarına inşaatta kullanılacak şekilde hazırlatıp Kudüs’e göndermiştir. Çünkü mâbedin yapımı sırasında ne keser ne çekiç sesinin duyulduğu belirtilmektedir

Mescid-i.Aksa(1890-1900)
Mescid-i Aksa 1890-1900 Yıllarından Bir Görünüm

Tarihi verilere göre Kudüs şehrine gelerek yerleşen ilk topluluk Antik Kenanilerin bir kolu olan Yebûsîler’dir (M.Ö. 3000-1550). Yebûsîler Kudüs şehrini inşa etmiş ve şehre en büyük tanrıları olan ‘SALEM’in adını vermişlerdir. Daha sonraları şehir, Yerushalayim, Yerusalim, Hierusalem, Ursalem, Yebus, Sion, Ir-Davud, Ilya, islami dönemde ise Medinetü Beyti’l-Mukaddes, Beytü’l-Makdis, Daru’s-Salem, el-Kuds vb. isimler almıştır. Bazı araştırmacılara göre Yebûsîlerin eserlerinin kalıntıları Mescid-i Aksa’yı çevreleyen surlarda hala bulunmaktadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir