"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hz. İsa

Hz. İsa birinci yüzyılda yaşamış, Yahudi vaiz ve dini liderdir. Dünyada en çok inanılan din olan Hristiyanlığın baş figürüdür. Hristiyanlar Hz. İsa’nın Eski Ahit‘te bahsedilen Mesih ve Tanrı’nın oğlu olduğuna inanılır. Yahudi toplumunda Hz. İsa, babalarının ismi ile anılmasından dolayı üvey babasına bağıntısından, Yusuf’un oğlu İsa olarak anılırdı.

Hristiyan tarihçilerin çoğu, Hz. İsa’nın Celile’li bir öğretmen ve marangoz olduğu, şifa dağıttığı ve Yuhannah (Yahya) tarafından vaftiz edildiği ayrıca “halkı isyana teşvik” suçundan, Yahudi din adamlarının tahrikleri ile Roma İmparatorluğu’nun Yehud valisi Pontius Pilatus‘un emiri ile Kudüs‘te çarmıha gerildiği konusunda hemfikirdir.

Hristiyanlar, Hz. İsa’nın ölümünden hemen sonra dirildiğini ve kurduğu topluluğun Hristiyan Kilisesi’ne dönüştüğüne inanır. Yine Hristiyanlara göre Hz. İsa mahşer günü dirilerek insanları yargılayacaktır.

Hristiyan tarihçilerine göre, Hz. İsa kutsal ruh tarafından hamile bırakılan Meryem adında bir bakireden meydana gelmiştir. Birçok mucize gerçekleştirmiş ve insanlığın günahlarının affı için çarmıha gerilerek ölmüş, üç gün sonra dirilmiş ve tekrar geleceği tarihe kadar cennete yükselmiştir.

Diğer dinlerde Hz.İsa ;

Yahudilik inancında, Hz.İsa’nın beklenen Mesih olduğu inancına karşıdırlar ve İsa’nın Tanah’ta belirtilen Mesih Kehanetleri ile uyuşmadığını savunur. Müslümanlar, Bahailer ve diğerleri dinlerinde Hz.isa’nın yaşadıkları farklı şekilde yorumlanmıştır.

İslam inancında, Hz.İsa Tanrı tarafından görevlendirilen ulu’l-azm sahibi beş peygamberden biri ve Mesihtir. İslam’a göre Hz.İsa bakire olan ana tarafından doğmuş olsa da Tanrı’nın oğlu değildir ve kendisine vahiy yolu ile bir kutsal kitap indirilmiştir. Kur’an’a göre Hz.İsa çarmıha gerilmemiş ancak göğe yükseltilmiştir bundan dolayı hiç ölmemiştir.

Bahailik inancında bulunan bahai öğretileri, Hz.isa’yı “Tanrı’nın Tezahürleri” nden görür. Bazı Hindular, Hz. İsa’yı avatar veya sadu olarak görür. Bazı budistler ise buna Tenzin Gyatso da dahil olmak üzere Hz.İsa’yı bir bodhisattva olarak görür.

Günümüzde çoğu bilimsel araştırmacıya göre Hz. İsa Yahudiliği düzeltmeye çalışan bir kıyametçi olarak görülse de birçok araştırmacıya göre de kıyametçiliği tartışma konusudur.

Bunun yanı sıra bazı tarihçi ve araştırmacı kişilere göre Hz. İsa, hiç yaşamamış bir mitolojik bir karakter olduğu yönünde ve bu konuda şüphe duymaktadırlar. Buna kaynak olarak tarihçiler Hristiyanlıktaki ibadetlerin, kendinden önce çıkması ve putperest dinlerde köklerinin olmasını örnek göstermişlerdir.

Bugün dünyanın genelinde kullanılan Miladi takvimdeki milat Hz. İsa’nın doğduğu kabul edilen tarihtir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir