"Enter"a basıp içeriğe geçin

Şamanizm

Şamanizm dini, kültürü, felsefesi, yaşam biçimi herkesin farklı söylemlerde dillendirdiği bu din ilk çağlardan beri çoğu topluma işlemiştir. Günümüzde ise yenilenerek tekrar uygulanışına Neo-Şamanizm denir.

şaman
Şaman bir kişinin doğa üstü yetenekleri olduğunu gösteren bir resim.

Büyük bir kesim Şamanizm Dinini Türklerin asıl dini olduğunu kabul ederken bir kesim ise Şamanizm’i Kuzey Asya toplumlarının dini duygularına hükmeden bir tür kült olduğunu vurguluyor.

Şaman, genellikle inzivaya çekilir veya kendinden çok daha bilge olan ustaların yanında belirli aşamalar ile yetiştirme dönemi geçirmeden bu güce ulaşmayı aklından dahi geçirmez. Şaman karşısına çıkabilecek, onu izleyen bir varlık ile karşı karşıya gelme durumu sebebi ile gelenekleri, adetleri, kültürlerini çok iyi öğrenir ve bu hedef doğrultusunda ilerler.

Şamanizm birçok yerde ufak tefek değişiklikler dışında topluluklara sahipti. Şamanlığın hangi zamanda ortaya çıktığı, nasıl değişiklere uğradığı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

Şaman Sözcüğü İçin 4 Farklı Görüş vardır :

1. Şaman sözcüğü Hindistan’da Pali dilinde ruhlardan esinlenen kişi anlamında olan “samana” sözcüğünden türemiştir.

2. Sanskritçe’de Budacı Rahip anlamına gelen “samana” sözcüğü dür.

3. Mançu dilinde ise Şaman hareketli kişi anlamına gelir.

4. Son olarak Yuçen dilinde büyücü anlamı taşır.

Şamanizm Dünya’da

Şamanizm dini son bulgulara göre sadece Türklere özgü değil bütün Asya’da olduğu düşünülmektedir.

Sibirya : Sibirya, Şamanizm Dininin ana vatanı olarak geçer ve çoğunluk avcı toplumlarda şamanistik adetler modern zamana kadar devam etmiştir.

Eskimo : Doğu Sibirya’dan Kuzey Kanada’ya kadar uzanan bu kısımda yaşayan Eskimo toplulukları Şamanizm geleneklerini uyguladıkları kayda geçmiştir.

Avrupa : Şamanizm dini Hristiyanlık geldikten sonra kırsal bölgeler dışında değerini ve yaygınlığını yitirmiş ve kaybolmuştur. Kırsal bölgelerde olan Hristiyan topluluklar tarafından bazı adetler halen yapılmaktadır.

Ve bu şekilde devam etmektedir Amazon ve Amerika kıtalarında da bu tarz faaliyetlerin olduğu kayıtlara geçmiştir.

Sibiryalı Şaman
Sibiryalı Şaman Kadın’ın çekilen fotoğrafı.

Şaman Olmanın Yolu ve Ritüeller :

Her Şaman adayı birey, rüya, trans, ruhların isimleri ve güçleri, şaman teknikleri, gizli diller gibi bazı konularda bir eğitimden geçirildikten sonra şaman olabilir.

Mister(Sırra Ulaşma) :

Asya’da olan Şamanistlerin sırra ulaşma dedikleri “Mister” yani Cehenneme İniş şu şekildedir. Orta Asya’daki Şamanist Türkler’in hami-rehber ruhların eşliğinde, yeraltında (Öte Âlem) veya gök katlarında yapılır. Bu deneyim kutsal sayılan, toplumdan uzak olan orman, kır ve mağaralarda gerçekleştirilir. Bu deneyimi elde etmeden kişi Şamanlığa erişemez. Aday birtakım acı verici sınavlara girdikten sonra Transa girer ve ruhu gevşer.

Bu süreçte Hami-rehber varlıkları, Şamanın ruhuna Şamanlık için gerekli olan öğretileri işler. Bunlar mesleklerin sırları, gizli dil, hastalıkların özellikleri ve iyileştirilme yolları kişiye verilmiştir. Aday uyandıktan sonra kendini güçler ile donanmış ve değişmiş bulur sadece fiziksel değil ruhsal ve kalp gözü ile de bunu fark eder.

Şaman kişi isterse ruhlar ile bağlantı kurma, astral seyahat, şifacılık, geleceği bilme, büyü bunlardan en bilinen ve şamanşarda olan özelliklerden sadece bir kaçıdır.

Şamanizm Dininde 3 âlem vardır bunlar yer, yer altı ve göktür. Bunların anlamları kesim kesim değişmektedir ancak ölümden sonra gidilecek yer olarak tanımlanır.

Şamanizm ve Tengri’cilik farklıdır, Şamanizm Tengri’ciliğe kıyas ile sadece Türklere özgü değildir.

Şamanizm dini bu şekilde eski tarihlerde var olmuş şuan ise tekrar uygulanmaya çalışılmaktadır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir