"Enter"a basıp içeriğe geçin

Konfüçyanizm

Konfüçyanizm, Konfüçyüs‘ün öğretileridir. Konfüçyanizm ağırlıklı olarak ahlak, sosyal, felsefik düşüncelerden oluşup Doğu Asya’da olan devletlerin Batıya göre resmi dinidir.

Konfüçyüs olduğu düşünülerek yapılan bir resim.

Çin Savaş döneminde İmparator Han Wudi tarafından Çin’i yönetmek için seçilen politik sistem olarak seçilmiştir. Tang Hânedanlığı döneminde etkisini yitirmiş ancak 20.yy kadar Çin için ana görüş olarak kalmıştır. Ancak Çin’in çağdaşlaşmasını engellediği gerekçesi ile tartışmalar çoğalmıştır.

Konfüçyüs’ün Hayatı ve Öğretisi:

Konfüçyüs, bilgin ve sosyal bir filozoftu. Konfüçyüs’ün ideaları(Platon tarafından ortaya atılmıştır) hayatı boyunca kabul görmemiştir. Sokrat gibi tanınmış filozofların başına gelen olay
Konfüçyüs’ün de başına gelmiştir ve fikirleri günümüze kadar değişmeden gelememiştir.

Konfüçyüs birçok kez sınır dışı edilmiştir ancak yılmadan hayatının son kısmını ders vererek geçirmiştir ve diğer batılı filozofların aksine Konfüçyüs onu dinleyen kişileri ikna etmek için tümdengelime dayanan akıl yürütmeye değil, analojiyi kullanmıştır.

Konfucyus-Tapinagi
Konfüçyüs Tapınağı dan bir fotoğraf.

Konfüçyanizm’de Önemli Kısım :

Konfüçyanizm’de başka bireyleri yönetmeden önce kendini yönetmek ve kendini yönetebilmeyi bilmek daha önemlidir.

Konfüçyanizm’de önemli 6 erdem vardır bunlar :

1. Âyin: Ayin, Konfüçyüsçülük de geniş kapsamlı olarak dünyevî, güler yüzlülük ile anlaşılmıştır.

2. İlişkiler: Konfüçyüsçülük’ün önemli noktalarından biri olan ilişkiler anne ve baba ile olan diğer insanlar ile olan iletişimdir. Gençlerin büyüklerine saygısı büyüklerin küçüklere saygısı ve sevgisi, ilgili ve iyiliksever olması gerekir.

3. Anne ve Babaya Sevgi: Anne ve babaya içten sadakati temsil ederken bu 5 şekilde genişletildi :
– Hükümdarın, tebaaya
– Anne ve babanın, çocuğuna
– Abinin, erkek kardeşine
– Kocanın, karısına
– Yaşça büyük dostun genç dostuna
Bu görevler ölüleri de içine alarak bu şekilde atalarına tapınmaya başlandı.

4. Sadâkat: Kişinin topluma ve insanlara olan sadakati de bu şekilde yer verilen bir erdem olarak geçmiştir.

5. İnsancıllık (Hümanizm): Konfüçyüs’ün prensibi olan  “Kendin için istemediğini başkalarına yapma” Altın Kuralı ile kabul edilir.

6. Kibarlık: Bu erdeme sahip olan kibarlar ahlaki olarak toplumun görüşü olmasını bekledi.

Kibarlar, Anne ve babaya gerektiği yerde sevgi, ahlaken kendilerini geliştirmek ve insanlığa iyilikseverliği geliştirmekti.

Konfüçyanizm’de beraberinde bazı tartışmalara yol açmıştır bunlar Konfüçyüs gerçekten var mıydı veya Konfüçyüsçülük bir din mi gibi konuşmalar insanların her zaman uğrak soruları oldu. Ancak bilinen bir durum var ise Konfüçyüs’ün Dünya için öğretilerinde sunduğu ahlaki durumlardır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir