"Enter"a basıp içeriğe geçin

Hz. Adem

Hz. Adem, Allah tarafından yaratılan ilk insan ve ilk peygamber olma niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda Allah önce Hz. Adem’i sonra da Havva annemizi yaratmış ve onları birbirine nikahlamıştır. Allah’ın verdiği emir üzerine şeytan dışındaki tüm melekler Hz. Adem’e secde etmiştir. Bu olaydan sonra şeytan Allah’ın huzurundan kovulmuştur. Şeytan secde etmeme gerekçesini kabul ettirebilmek için Allah’tan izin istedi ve insanları yoldan çıkarmaya başladı. Böylece de şeytan ile insanın savaşı başlamış oldu.

İslâmî kaynaklarda insanlığın atası olması sebebiyle ebü’l-beşer, Kur’ân-ı Kerîm’de (bk. Âl-i İmrân 3/33) Allah’ın seçkin kıldığı kişiler arasında sayılmış olduğundan safiyyullah unvanlarıyla da anılmaktadır.

Âdem’in yaratılışı Tevrat ve Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılmaktadır. Tevrat’ta ilk insanın yaratılış şekli ve zamanı iki ayrı hikâyede farklı biçimlerde nakledilmektedir. “Ruhban metni” adı verilen birinci hikâyeye göre (bk. Tekvîn, 1/1-2/4a) insan, yaratılışın altıncı gününde, diğer bütün varlıklardan sonra Tanrı’ya benzer bir sûrette, ilk defa erkek ve dişi olarak yaratılmıştır. “Yahvist metin” adı verilen ikinci hikâyede ise (bk. Tekvîn, 2/4a-25) önce erkeğin, daha sonra da onun kaburga kemiğinden kadının yaratıldığı anlatılır.

Kur’ân-ı Kerîm’e göre Âdem’in yaratılışının diğer insanlarınki gibi olmadığı kesindir. Özellikle Âl-i İmrân sûresinin elli dokuzuncu âyetinde, “Allah nezdinde -yaratılış bakımından- Îsâ’nın durumu Âdem’e benzer; Allah onu topraktan yarattı; sonra ona ‘ol!’ dedi ve oluverdi” denilerek bu iki peygamberin yaratılışlarındaki olağan üstü duruma işaret edilmiştir.

Cennetten Çıkarılması

Hz. Adem ve Havva cennette kendilerine yasak kılınan meyveyi yedikten sonra, Allah tarafından dünyaya gönderilmişlerdir. İnsanoğlu için hayatın başlangıcı da bu nokta olarak kabul edilmektedir. Hz. Adem ve Hz. Havva dünyaya geldikten sonra uzun yıllar birbirlerinden ayrı kalmışlardır. Ancak tövbe ettikten sonra Allah onları affederek, birbirlerine kavuşmalarına izin vermiştir. Bu kapsamda Hz. Adem, toprağı işlemiş ve tarım yaparak neslini burada devam ettirmiştir.

Habil & Kabil

Tarihte işlenen ilk cinayet Hz. Adem’in oğulları olan Habil ile Kabil arasında olmuştur. Kabil, kıskançlıkları sebebi ile kardeşi Habil’i öldürerek ilk cinayeti de işlemiştir. Hz. Habil’in ölümünden sonra Hz. Adem’in, Hz. Şit adındaki oğlu doğmuştur. Hz. Adem ölmeden önce oğlu Hz. Şit’e bildiği pek çok şeyi öğretmiştir. Hz. Adem’in yaklaşık 1000 yıl yaşadığı söylenir.

Hz. Adem’in Mucizeleri

Hz. Adem, yeryüzünde bulunduğu süre içerisinde pek çok mucize göstermiştir.

 – Yırtıcı hayvanlarla iletişim kurabilmek, onlarla konuşmak.

 – Gideceği mesafelerin kısalması ve oraya kısa zamanda ulaşabilmesi.

 – Dağa ve taşa elini vurunca su çıkartabilmesi.

 – Ağaçları bir işaret ile yerinden kaldırması ve yine bir işaret ile yerine getirebilmesi.

 – Eline aldığı taşların Allah’ı zikrettiğini duyurabilmesi.

 – Tohum vermeye uygun olmayan tarlalarda bile bir gün içerisinde tohum yeşertebilmesi.

 – Ateşe elini tuttuğunda, ateşin onu yakmaması.

 – Bazı taşların da Hz. Adem ile beraber hareket etmesi. (Hz. Adem oğullarından Kabil, Habil’i öldürdükten sonra, onu aramaya başlamıştır. Bu esnada da bazı taşlar Hz. Adem’e eşlik etmeye başlamıştır.)

 Kur’an’da Hz. Adem ve onun yaratılışı hakkında bazı ayetlere yer verilmektedir. Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim’de yer alan sure ve ilgili ayetlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 Secde Suresi, 32/7: O ki yarattığı her şeyi en iyi şekilde yaratmıştır. İnsanı yaratmaya çamurdan başladı.

 Secde Suresi, 32/9: Sonra onu düzenli bir şekle sokup, içine kendi ruhundan üfürdü. Ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz!

 Saffat Suresi, 37/11: Şimdi o inkârcılardan şu sorunun cevabını iste: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

 En’am Suresi, 6/2: Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. O’nun katında bir ecel daha vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir