"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bahailik

Bahailik dini, monoteist bir dindir yani Tek Tanrılı bir dindir. Bu dine mensup kişilere Bahai denir. Kutsal kitapları şeri hükümleri anlatan Kitab-ı Akdes‘dir ayrıca Bahailik Kur’an, Tevrat, İncil, Bhagavad Gita’nın ve diğerlerinin ortak sistemin mirası olduğuna inanır.

Bahailik dini Bahaullah tarafından 19.yy da İran’da kurulmuştur. Bahai Dünya Merkezi İsrail’in Hayfa şehrindedir.

Abdülbaha
Bahailik kurucusu Bahaullah’ın Oğlu Abdülbaha’nın çekilen bir fotoğrafı.

Bahailik çıkmasında büyük rol, o zaman çekilen sosyal ve kültürel sorunlardı. Halkın refahtan uzak baskıcı bir ortamda olması ekonomik anlamda ülke şartlarının ezilmesine karşın halk bir kurtarıcı arayışına kapılmıştır. Hükümetin otorite sorunu da ayrıca bir sebeptir. Bu koşullar Bahailik başlangıcında kendi safında insan bulmasını kolaylaştıran etkenler olmuştur.

Bahailik dinine göre dinler, hepsi zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına yönelik şekilde din kuran ilahi elçiler sayesinde ortaya çıkmıştır. Kutsal Bahai yazılarında Muhammed, İsa ve Musa‘dan da bahsedilir. Ayrıca Krişna, Buda gibi Dharma dinlerindeki kişilerden de bahseder.

Bahailer için gelen son elçiler Bahaullah ve Bab’dır; fakat gelecekte olabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni elçiler gelecektir. Bahailik inancına göre gelen son elçi sonra gelecek elçinin haberini önceden vermiştir.

Bahailik Dininde 3 Ana Prensip Vardır :

 Tanrı Birliği: Tek bir yaratıcı vardır.

 Din Birliği: Tüm büyük dinler tek yaratıcıdan gelir.

 İnsanlığın Birliği: Tüm insanlar ırk ayrımı olmaksızın eşittir.

Bahailik dininde insanın ana amacı dua ve insanlığa hizmet yolu ile Tanrıyı tanıma ve sevmeyi öğrenme yoludur.

Bahailik Dininde Önemli Öğretirler :

  •  Allah tektir.
  •  Tüm ilahi dinlerin temeli aynıdır.
  •  Din, bilim ve akıl uyum içinde olmalıdır.
  •  Kadın ve erkek eşittir.
  •  Barış için çalışılmalıdır.
  •  Eğitim zorunludur.
  •  Aşırı zenginlik ve yoksulluk kaldırmalıdır.
  •  Etnik taassuplar bırakılmamalıdır.

Bahailik Dininde İbadet :

Bahailik Dininde namaz ve oruç vardır. Namaz kendi başına yapılan bir ibadettir ve toplu şekilde yapılmaz. 2-21 Mart tarihleri arasında oruç
tutulur.

Bahâî Mabetleri vardır ve bu Mabetler her kıtada bir adet olmak üzere 7 adet şeklindedir.Bu Mabetlerde her dinden kişi sessiz olmak şartı ile ibadet edebilecekleri yerdir. Tapınakların ortak noktası ise hepsinde kubbenin ve 9 ayrı girişin olmasıdır. Bu 9 giriş dünya üzerinde olan 9 dinin varolduğuna ilişkin Bahai inancıdır.

Bahailik Dininde Kadın :

Bahailik dini, kadını erkek ile eşit tutar. Bahâullah kadın ve erkeğin eşit şekilde eğitim görmesini emreder ve ister. Allah katında kadın ve erkek olarak değil ne kadar aydın ve temiz kalpli olduğu göz önünde bulundurulur der.

Bahailere göre  kadınların muaf tutulduğu bazı noktalar vardır bu bir düşman hücumunda kadınların bu noktada muaf tutulması gerektiğini söyler. Bugün dünyada 200 farlı ülkede toplam 5 milyonu aşkın Bahai olduğu tahmin edilmektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir